SKERDI

SKERDI

Official ALgones channel of SKERDI. This channel is managed by Folé Publishing. Copying videos from this channel is unlawful and all those who do without permission are subject to be penalized by the law. All Rights Reserved SKERDI \u0026 Folé Publishing 2019 © \u0026 ℗.

Kanali zyrtar i SKERDI-t. Ky kanal menaxhohet nga Folé Publishing. Kopjimi i videove apo këngëve prej këtij kanali është i paligjshëm dhe të gjithë ata që e bëjnë këtë pa leje do të ndjekën penalisht sipas ligjeve në fuqi. Te gjitha të drejtat e rezervuara SKERDI \u0026 Folé Publishing 2019 © \u0026 ℗.


[email protected]

video
ALgones